Privacybeleid
Dit is het privacybeleid van Taekwondoschool van Esch (hierna: ‘Taekwondoschool van Esch’), statutair gevestigd te ’s-Hertogenbosch en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76734404.

Taekwondoschool van Esch is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals deze worden verzameld bij uw lidmaatschap en bij uw gebruik van de website. In dit privacybeleid beschrijven wij op welke wijze er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Door een lidmaatschap bij Taekwondoschool van Esch af te sluiten en door het bezoeken van de website www.tkd-van-esch.com gaat u akkoord met de hier vermelde verwerking van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens
Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle persoonsgegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn.

Taekwondoschool van Esch maakt gebruik van de volgende persoonsgegevens:
• Voornaam
• Achternaam (evt. tussenvoegsel)
• Adres
• Postcode
• Woonplaats
• Telefoonnummer
• Geboortedatum
• E-mailadres
• Geslacht
• Bankrekeningnummer

Verwerking persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening worden persoonsgegevens vastgelegd door Taekwondoschool van Esch bij uw inschrijving via het inschrijfformulier en het incassoformulier. Daarnaast worden persoonsgegevens vastgelegd mocht er gebruik worden gemaakt van onze diensten tijdens het volgen van een cursus, workshop of tijdens een andere gelegenheid.

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als je lid bent bij Taekwondoschool van Esch dan worden de persoonsgegevens in ieder geval bewaard gedurende de looptijd van de inschrijving. Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist.

Vragen privacybeleid
Heeft u nog vragen over ons privacybeleid, stuur dan een mail naar bdve@live.nl. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken.

Wijzigingen
Wij zorgen er altijd voor dat ons privacybeleid is voorzien van de nieuwste wijzigingen. Op onze website vindt u dan ook altijd de meest recente versie.

Delen persoonsgegevens
Taekwondoschool van Esch verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verwijderen persoonsgegevens
Wilt u dat wij uw gegevens verwijderen uit onze administratie? Stuur dan een mail naar bdve@live.nl. Uw verzoek wordt z.s.m. verwerkt.

Cookies
Wij maken gebruik van cookies op onze website. Een cookie is een klein eenvoudig bestand dat wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone via de browser. In een cookie wordt informatie opgeslagen. Taekwondoschool van Esch gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze functionaliteit heeft betrekking op de optimalisatie van de website, het onthouden van voorkeursinstellingen en het bijhouden van uw surfgedrag. Tijdens uw eerste bezoek aan onze website wordt u geïnformeerd over deze cookies en wordt er toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Social Media cookies
Op onze website staat een link naar onze Facebook pagina. Deze link werkt via een code die van het Social Media platform zelf afkomstig is. Met behulp van deze code worden cookies geplaatst en hier hebben wij geen invloed op. Dit Social Media platform geeft in zijn privacybeleid aan wat ze via de cookies met uw gegevens doen.

In- of uitschakelen cookies
Wilt u zich afmelden voor cookies, dan kunt u dit doen door uw internetbrowser zo in te stellen dat er geen cookies meer worden opgeslagen. Ook kunt u alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van uw browser. Op onze website staan bijvoorbeeld adverteerders die ook cookies kunnen plaatsen.

Recht op inzage, correctie of verwijdering
U hebt het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Taekwondoschool van Esch en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Daarvoor kunt u contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren.